≡ Valikko
usko

Ihmiskunta on tällä hetkellä tienhaarassa. On olemassa suuri joukko ihmisiä, jotka käsittelevät yhä enemmän oman todellisen lähteensä kanssa ja saavat sen seurauksena päivä päivältä suuremman yhteyden syvään pyhään olemukseensa. Pääpaino on oman olemassaolon tärkeyden tiedostamisessa. Monet ymmärtävät, että ne ovat enemmän kuin vain lihasta ja verestä muodostuva fyysinen ilmiö tai jopa merkityksetön pölyhiukkanen jatkuvasti laajentuvassa universumissa. Mitä syvemmälle tunkeudumme todelliseen alkupohjaamme kaikkine maagisine rakenteineen, sitä enemmän kiteytyy jättimäisiä kykyjä, jotka puolestaan ​​edustavat täysin heränneen ihmisen perustavaa laatua olevaa puolta, eli jumala-ihmisen kykyjä. Kaikki on mahdollista Fyysisen kuolemattomuuden mahdollisuudesta huolimatta [...]

usko

Nykyisen heräämisen aikakaudella kollektiivista nousua harjoitetaan tai työstetään mitä erilaisimmilla tasoilla. Koko tilanne on täysin suunniteltu kaikkien muinaisten rakenteiden muuntamiseen, sekä pimeyteen verhotun matriisin hajoamiseen. Samoin yhä useammat tasot omassa mielessämme aktivoituvat. Koko mielemme, kehomme ja sielumme, jota vuorostaan ​​ympäröi ja läpäisee valokeho (Merkaba), käy myös jatkuvassa harjoittelussa ja lopullisen inkarnaatiomme lopussa seuraa kaikkien todellisten luovien voimiemme täydellinen toteutuminen. Totisesti voit muuttaa kaiken. Tässä yhteydessä meissä on olemassa yksi luomisen taso, josta kaikkea voidaan muuttaa. Lopulta en tarkoita vain kykyä käynnistää pieniä muutoksia tai käyttää luovaa voimaamme [...]

usko

Ylösnousemusprosessin aikana useimmat ihmiset kokevat merellisen muutoksen omassa elämäntavassaan. Toisaalta ihminen tuntee vetoa yhä enemmän luonnollisempaan elämäntapaan ja sen mukaisesti haluaisi syödä enemmän luonnonmukaisia ​​ruokia (lääkekasveja, ituja, ruohoja, leviä jne.), toisaalta luodaan oma muuttunut mielentila. Tila, joka sittemmin voimistuu, on suunnattu luontoon, pyhyyteen ja luovaan voimaan, voimakenttään, jonka kautta muotoilemme uudelleen ulkomaailmaa eli muuttuu olosuhteiden magneettiksi, joka puolestaan ​​kantaa ytimeensä puhtauden ja parantamisen tietoa. Vesi luonnollisista lähteistä Oma vastakehitetty luontoläheisyys muuttaa koko sisäistä suuntautumistamme, aivan kuten biokemiamme muuttuu perustavanlaatuisesti vastaavasti. Elintarvikkeet, joilla puolestaan ​​on tiheystaajuutta, eli [...]

usko

Nykypäivän tiheyteen perustuvassa maailmassa, jossa yhä useammat ihmiset löytävät oman todellisen lähteensä ja tämän seurauksena kokevat oman mielensä, ruumiinsa ja sielunsa perustavanlaatuisen uudistumisen (tiheydestä valoon/valoon), monille on käymässä yhä selvemmäksi, että ikääntyminen, sairaudet ja fyysinen rappeutuminen ovat oireita pysyvästä ylimyrkytyksestä, jolle altistamme itsemme toistuvasti. Olipa kyseessä myrkytys tai oman elimistönsä ylikuormittaminen luonnottomalla ruokavaliolla, olipa kyseessä sitten toistuva oleskelu paikoissa, jotka vuorostaan ​​ovat sähkösumun läpäisemiä, lääkkeiden tai aineiden saannin puute, jotka puolestaan ​​kuljettavat tietoa paranemisesta, että kylläisten nesteiden juominen sen sijaan, että virkistäisit omaa kehoasi lähdevedellä, viettäisit liian vähän aikaa luonnossa tai ennen kaikkea energeettisellä tasolla, saasteet [...]

usko

Nykyisessä yleisessä ylösnousemusprosessissa, jossa ihmiskunta löytää uudelleen pyhän minänsä (korkein ilmenevä kuva, jonka voit elävöittää itsestäsi), tämän muutoksen kokemuksen aikana tapahtuu monia muutoksia. Tässä yhteydessä esimerkiksi koemme täydellisen muutoksen kehomme biokemiassa. Juuri tällä tavalla 13-juosteinen DNA:mme (alkuperäinen DNA) aktivoituu täysin uudelleen. Käpyrauhasemme on palannut alkuperäiselle toimintatasolle, molemmat aivopuoliskomme toimivat jälleen sopusoinnussa toistensa kanssa (synkronointi). Valokehon harjoittelu Nämä fyysiset tai aineelliset prosessit laukaisevat täysin oman minäkuvamme kohoamisen, koska mitä alkuperäisempi kuva meillä on itsestämme (yksi on alkuperäinen lähde - ja koska ulkomaailma on suora kuva, joka esitetään itse ja päinvastoin, hän voi [...]

usko

Yleisessä ylösnousemusprosessissa kollektiivin taajuus kasvaa valtavasti. Näin tehdessämme saamme yhä enemmän kadonnutta tietoa, joka puolestaan ​​kantaa ytimessä parantamisen tietoa. Näin me kaikki olemme myös yhä enemmän yhteydessä luontoon ja kohonneen mielentilamme vuoksi veimme yhä enemmän todellisia parannuskeinoja todellisuuteen tai annamme vastaavien parannuskeinojen herätä uudelleen henkiin kaiken kattavalla alallamme. Samalla olemme myös yhä enemmän tietoisia siitä, että tehokkaimmat lääkkeet ovat juurtuneet luonnossa. Periaatteessa jokaiseen vaivaan löytyy sopiva parantava aine. Luonnollinen tila Tässä yhteydessä voimme myös tuoda oman temppelimme, eli organismimme, takaisin täysin uudelle kokonaisuuden tasolle päivittäisen luonnonenergian lisäyksen avulla. Näin ollen esimerkiksi kuka tahansa, joka täysin [...]

usko

Nykyisessä kattavassa heräämisprosessissa, kuten jo perusteellisesti mainittiin, on kyse lähinnä oman korkeimman minäkuvan ilmentymisestä tai kehittämisestä, eli täydellisestä paluusta omaan alkuperustaan ​​tai toisin sanoen noin oman inkarnaation hallinta, yhdessä sen oman valokehon maksimaalisen kehityksen kanssa ja siihen liittyvän oman hengen täydellisen nousun kanssa korkeimpaan sfääriin, mikä asettaa ihmisen takaisin todellisen "kokonaisuuden" tilaan (fyysinen kuolemattomuus, tehdä ihmeitä). Tällä tavalla katsottuna se on jokaisen ihmisen (hänen viimeisen inkarnaation lopussa) päämäärä. Se on tila, jossa ihmisen minäkuva on täysin sopeutunut jumalalliseen/pyhän, mikä olennaisilta osiltaan tarkoittaa hengen sulautumista Jumalaan ja Kristukseen (Jumalatietoisuus ja Kristus-tietoisuus), joka sitten [...]